Vyplnění osobních údajů GDPR

Děkujeme vám za váš zájem o pozici Využijte své zkušenosti na telefonu i emailu na kontaktním centru ve společnosti Air Bank a.s. ze skupiny PPF. Pro úspěšné přihlášení prosím vyplňte údaje v GDPR formuláři níže..

Cetin
Czechtoll
AirBank
Zonky
DOK
BenxyEU
EmbedIT
HomeCredit
Sotio
Škoda
Accord Research
PPF
PPF Banka
PPF Real Estate
Skrýt divize PPF Group další společnosti Skupiny PPF
The Kellner family foundation
Open Gate School
Pomáháme školám k úspěchu

Abychom s Vámi mohli být v kontaktu, poskytněte nám prosím následující údaje:

Vyberte CV

Vyberte přílohu

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro každého, kdo chce pracovat ve skupině PPF

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností PPF a.s. pro účely náboru zaměstnanců do PPF a.s. a do vybraných společností skupiny PPF. Souhlas jí dávám na dobu:

Se zpracováním osobních údajů souhlasím v takovém rozsahu, způsobem a za podmínek popsaných v části „Obsah souhlasu“.

Souhlas dávám společnosti PPF a.s., IČO: 25099345, sídlo: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika. Tato společnost je takzvaným správcem osobních údajů.

Souhlasím, že mé osobní údaje může PPF a.s. předat i:

(i)

dalším společnostem ze skupiny PPF: Accord Research, s. r. o. , Air Bank a.s. , BenxyEU , Česká telekomunikační infrastruktura a.s. , CzechToll , DOK , EmbedIT , Home Credit a.s. , Home Credit International a.s. , Home Credit Slovakia a.s. , Pars Nova , PPF Banka a.s. , PPF Real Estate s. r. o. , Škoda Electric , Škoda Transportation , Škoda Vagonka , SOTIO a.s. , Zonky s. r. o.

(ii)

subjektům, které jsou zřízeny či spravovány osobou řídící společnosti podle předchozího bodu (i), tj.: , Nadace The Kellner Family Foundation , OPEN GATE gymnázium a základní škola, s.r.o. , Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s.

Pokud nesouhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů některé ze shora uvedených osob, mám možnost projevit svůj nesouhlas ZDE.

Vím, že od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů řídí „Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“. O tomto nařízení číslo 2016/679 se píše dále jen jako o „General Data Protection Regulation“ nebo jako o „GDPR“.

Vím, že práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů na území České republiky upravuje zákon číslo 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen zákonem provádějícím GDPR v budoucnu (dále každý z takových zákonů jen jako „ZOOÚ“).

Potvrzuji, že jsem se v části Poučení o právech seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám. Zejména s právem vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů podle článku 21 GDPR. Toto právo můžu uplatnit od 25. května 2018.

Vím, že práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů upravuje zákon číslo 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, který platí na území České republiky (dále jen jako „ZOOÚ“). Stejně tak vím, že od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů řídí i „Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“. O tomto nařízení číslo 2016/679 se píše dále jen jako o „General Data Protection Regulation“ nebo jako o „GDPR“.

Potvrzuji, že jsem se v části Poučení o právech seznámil/a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám. Zejména s právem vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů podle článku 21 GDPR. Toto právo můžu uplatnit od 25. května 2018.

Je nutné vyplnit všechna pole označená hvězdičkou!
Je nutné vybrat dobu trvání souhlasu!
Je nutné přiložit přílohu!
Povolené jsou pouze přílohy ve formátu JPG, PNG, ODT, PDF, DOC a DOCX!
Zadané jméno není validní
Zadané příjmení není validní
Zadaný email nemá platný formát!
Zadaná URL adresa Vašeho LinkedIN profilu je chybná.