Vyplnění osobních údajů GDPR

Děkujeme vám za váš zájem o pozici Obchodný reprezentant – špecialista na finančné produkty - pobočka Banská Bystrica ve společnosti Home Credit Slovakia a.s. ze skupiny PPF. Pro úspěšné přihlášení prosím vyplňte údaje v GDPR formuláři níže.

Skrýt divize PPF Group další společnosti Skupiny PPF

Abychom s Vámi mohli být v kontaktu, poskytněte nám prosím následující údaje:

Zadávat ve formátu https://www.linkedin.com/…

Vyberte CV

Vyberte CV

Vyberte přílohu

Vyberte přílohu

Vím, že práva a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR“) a zákon číslo 110/2019 Sbírky zákonů České republiky, o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění, který platí na území České republiky.

V rámci tohoto výběrového řízení bude společnost Home Credit Slovakia a.s. zpracovávat moje osobní údaje na základě právního titulu splnění v smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

Potvrzuji, že jsem se ZDE v části Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o pracovní pozici seznámil/a s kompletní informací o zpracování, a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám. Tato kompletní informace o zpracování osobních údajů je k dispozici na webových stránkách www.ppf.eu.

Vím, že pokud si zvolím možnost zpracování mých osobních údajů pouze pro účely výběrového řízení, do kterého se hlásím a neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebudu dostávat jiné případné pracovní nabídky od skupiny PPF a společností, které mají s PPF a.s. uzavřenou smlouvu o poskytování služeb a nejsou součástí skupiny PPF. Další výběrová řízení a s nimi související případné pracovní nabídky si budu muset vždy aktivně vyhledat sám.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě tohoto dobrovolného a svobodně uděleného souhlasu bude společnost PPF a.s., IČO: 25099345, sídlo: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (dále jen „PPF a.s.“) a další správci zpracovávat mé osobní údaje, které jim budou v souladu s účelem dle předchozího odstavce poskytnuty do databáze systému PPF Group eRecruitment (konkrétní výčet osobních údajů je uveden v čl. 2 Informace o zpracování mých osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů).

Do systému PPF Group eRecruitment, ve kterém budou uloženy mé osobní údaje mají kromě PPF a.s. přístup i další společnosti v rámci skupiny PPF (konkrétní vymezení skupiny PPF níže) a společnosti, které mají s PPF a.s. uzavřenou smlouvu o poskytování služeb a nejsou součástí skupiny PPF (konkrétní výčet níže).

Společnost PPF a.s. a další společnosti ve smyslu předchozího odstavce budou v závislosti na konkrétních okolnostech a v mezích tohoto souhlasu působit v roli tzv. správce osobních údajů.

Tento souhlas uděluji na dobu 4 let.

Vím, že mám právo tento souhlas kdykoliv odvolat, právo požadovat od správce osobních údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, a vznesení námitky proti jejich zpracování, mám právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, mám-li za to, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vím, že skupinou PPF se zde rozumí:

 • Air Bank a.s.
 • Bammer trade a.s.
 • Benxy s.r.o.(včetně Zonky s.r.o.)
 • CETIN a.s.
 • CME Services s.r.o.
 • Home Credit a.s.
 • Home Credit International a.s.(včetně EmbedIT s.r.o.)
 • Home Credit Slovakia a.s.
 • ITIS Holding a.s.
 • POLL, s.r.o.
 • PPF banka a.s.
 • PPF Real Estate s.r.o.
 • SCT Cell Manufacturing s.r.o.
 • SOTIO Biotech a.s.
 • SOTIO Biotech AG
 • Škoda city service s.r.o.
 • Škoda Digital s.r.o.
 • Škoda Ekova (EKOVA ELECTRIC a.s.)
 • Škoda Electric a.s.
 • Škoda ICT s.r.o.
 • ŠKODA PARS a.s.
 • Škoda Transportation a.s.
 • Škoda Transtech Oy
 • Škoda TVC s.r.o.
 • Škoda Vagonka a.s.
 • TV Nova s.r.o.

Vím, že společnostmi, které mají s PPF a.s. uzavřenou smlouvu o poskytování služeb a nejsou součástí skupiny PPF, se zde rozumí:

 • Nadace The Kellner Family Foundation
 • OPEN GATE – gymnázium a základní škola s.r.o.
 • Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Po uplynutí doby, na kterou je tento souhlas udělen, budou mé osobní údaje vymazány nebo anonymizovány tak, aby nebyla možná zpětná identifikace mojí osoby. Údaje anonymizované ve smyslu předchozí věty budou použity pro statistické účely.

Potvrzuji, že jsem se ZDE v části Informace o zpracování mých osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů seznámil/a s kompletní informací o zpracování, a s právy, která ohledně mých osobních údajů mám. Tato kompletní informace o zpracování osobních údajů je k dispozici na webových stránkách www.ppf.eu.

Je nutné vyplnit všechna pole označená hvězdičkou!
Je nutné vybrat dobu trvání souhlasu!
Je nutné přiložit přílohu!
Povolené jsou pouze přílohy ve formátu JPG, PNG, ODT, PDF, DOC a DOCX!
Zadané jméno není validní
Zadané příjmení není validní
Zadaný email nemá platný formát!
Zadaná URL adresa Vašeho LinkedIn profilu je chybná.