Vyplnenie osobných údajov GDPR

Ďakujeme vám za váš záujem o pozíciu Administrátor IT Helpdesk v spoločnosti PPF Banka a.s. zo skupiny PPF..

Cetin
Czechtoll
AirBank
Zonky
DOK
BenxyEU
EmbedIT
HomeCredit
Sotio
Škoda
Accord Research
PPF
PPF Banka
PPF Real Estate
Skryť divízie PPF Group Ďalšie divízie PPF Group
The Kellner family foundation
Open Gate School
Pomáháme školám k úspěchu

Aby sme s Vami mohli byť v kontakte, poskytnite nám nasledujúce údaje

Vyberte CV

Vyberte prílohu

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre každého, kto chce pracovať v skupine PPF

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou PPF a.s. na účely náboru zamestnancov do PPF a.s. a do vybraných spoločností skupiny PPF. Súhlas dávam na dobu:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v takom rozsahu, spôsobom a za podmienok popísaných v časti "Obsah súhlasu so spracovaním mojich osobných údajov".

Súhlas dávam spoločnosti PPF a.s., IČO: 25099345, sídlo: Európska 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika. Táto spoločnosť je takzvaným správcom osobných údajov.

Súhlasím, že moje osobné údaje môže PPF a.s. odovzdať aj:

(i)

ďalším spoločnostiam zo skupiny PPF: Accord Research, s. r. o. , Air Bank a.s. , BenxyEU , Česká telekomunikační infrastruktura a.s. , CzechToll , DOK , EmbedIT , Home Credit a.s. , Home Credit International a.s. , Home Credit Slovakia a.s. , Pars Nova , PPF Banka a.s. , PPF Real Estate s. r. o. , Škoda Electric , Škoda Transportation , Škoda Vagonka , SOTIO a.s. , Zonky s. r. o.

(ii)

subjektom, ktoré sú zriadené alebo spravované osobou riadiacou spoločnosti podľa predchádzajúceho bodu (i), t.j.: , Nadace The Kellner Family Foundation , OPEN GATE gymnázium a základní škola, s.r.o. , Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s.

Ak nesúhlasím so sprístupnením mojich osobných údajov niektorej z uvedených osôb, mám možnosť prejaviť svoj nesúhlasTU.

Viem, že od 25. mája 2018 sa ochrana osobných údajov riadi "Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)". O tomto nariadení číslo 2016/679 sa píše ďalej len ako o "General Data Protection Regulation" alebo ako o "GDPR".

Viem, že práva a povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov na území Slovenskej republiky upravuje zákon číslo 101/2000 Zbierky zákonov Slovenskej republiky, o ochrane osobných údajov, ktorý bude nahradený zákonom vykonávajúcim GDPR v budúcnosti (ďalej každý z takých zákonov len ako "ZOOÚ").

Potvrdzujem, že som sa v častiPoučenie o právach zoznámil/a s právami, ktoré ohľadom mojich osobných údajov mám. Najmä s právom namietať proti spracovaniu mojich osobných údajov podľa článku 21 GDPR. Toto právo môžem uplatniť od 25. mája 2018.

Viem, že práva a povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov upravuje zákon číslo 18/2018 Zbierky zákonov Slovenskej republiky, o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení, ktorý platí na území Slovenskej republiky (ďalej len ako "ZOOU "). Rovnako tak viem, že od 25. mája 2018 sa ochrana osobných údajov riadi aj "Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušenie smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ". O tomto nariadení číslo 2016/679 sa píše ďalej len ako o "General Data Protection Regulation" alebo ako o "GDPR“.

Potvrdzujem, že som sa v častiPoučenie o právach zoznámil / a s právami, ktoré ohľadom mojich osobných údajov mám. Najmä s právom namietať proti spracovaniu mojich osobných údajov podľa článku 21 GDPR. Toto právo môžem uplatniť od 25. mája 2018.

Je nutné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou!
Je nutné vybrať dobu trvania súhlasu!
Je nutné priložiť prílohu!
Povolené sú len prílohy vo formáte JPG, PNG, ODT, PDF, DOC, DOCX!
Zadané meno nie je platné
Zadané priezvisko nie je platné
Zadaný email nemá platný formát!
Zadaná URL adresa Vášho LinkedIn profilu je chybná