Žádost o informace GDPR

Žádost subjektu osobních údajů

Identifikace Subjektu osobních údajů:

Identifikace Správce osobních údajů:

PPF a.s., společnost založená a existující podle práva České republiky, IČO: 25099345, sídlo: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika (dále jen jako „Správce“)

Dalšími správci osobních údajů jsou: (i) společnosti skupiny PPF, kterými se rozumí: Air Bank a.s., Bammer trade a.s., Benxy s.r.o.(včetně Zonky s.r.o.), CETIN a.s., CME Services s.r.o., Home Credit a.s., Home Credit International a.s.(včetně EmbedIT s.r.o.), Home Credit Slovakia a.s., ITIS Holding a.s., POLL, s.r.o., PPF banka a.s., PPF Real Estate s.r.o., SCT Cell Manufacturing s.r.o., Škoda city service s.r.o., Škoda Digital s.r.o., Škoda Ekova (EKOVA ELECTRIC a.s.), Škoda Electric a.s., Škoda ICT s.r.o., ŠKODA PARS a.s., Škoda Transportation a.s., Škoda Transtech Oy, Škoda TVC s.r.o., Škoda Vagonka a.s., SOTIO Biotech a.s., TV Nova s.r.o., a (ii) společnosti, které mají s PPF a.s. uzavřenou smlouvu o poskytování služeb a nejsou součástí skupiny PPF, kterými se rozumí: Nadace The Kellner Family Foundation, OPEN GATE – gymnázium a základní škola s.r.o., Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. (dále jen jako „Další správci“).

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

* (je nutne zvolit jednu z variant)
* (je nutne zvolit jednu z variant)
* (je nutne zvolit jednu z variant)

Pokud žádáte o výmaz/omezení (1) zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení (1) zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

Je nutné vyplnit všechna pole označená hvězdičkou!
Povolené jsou pouze přílohy ve formátu JPG, PNG, ODT, PDF, DOC a DOCX!
Zadané jméno není validní
Zadané příjmení není validní
Zadaný email nemá platný formát!