Žádost o informace GDPR

žiadosť subjektu osobných údajov

Identifikácia Subjektu osobných údajov:

Identifikácia Správcu osobných údajov:

PPF a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky, IČO: 25099345, sídlo: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika (ďalej len ako „Správca“)

Ďalšími správcami osobných údajov sú: (i) spoločnosti skupiny PPF, ktorými sa rozumejú: Air Bank a.s., Bammer trade a.s., Benxy s.r.o.(vrátane Zonky s.r.o.), CETIN a.s., CME Services s.r.o., Home Credit a.s., Home Credit International a.s.(vrátane EmbedIT s.r.o.), Home Credit Slovakia a.s., ITIS Holding a.s., POLL, s.r.o., PPF banka a.s., PPF Real Estate s.r.o., SCT Cell Manufacturing s.r.o., Škoda city service s.r.o., Škoda Digital s.r.o., Škoda Ekova (EKOVA ELECTRIC a.s.), Škoda Electric a.s., Škoda ICT s.r.o., ŠKODA PARS a.s., Škoda Transportation a.s., Škoda Transtech Oy, Škoda TVC s.r.o., Škoda Vagonka a.s., SOTIO Biotech a.s., TV Nova s.r.o., a (ii) spoločnosti, ktoré majú s PPF a.s. uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb a nie sú súčasťou skupiny PPF, ktorými sa rozumejú: Nadace The Kellner Family Foundation, OPEN GATE – gymnázium a základní škola s.r.o., Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. (ďalej len ako „Ďalší správcovia“).

Predmet žiadosti – Aké právo chcem využiť

* (Je nutne zvoliť jednu z variantov)
* (Je nutne zvoliť jednu z variantov)
* (Je nutne zvoliť jednu z variantov)

Ak žiadate o výmaz/obmedzenie (1) spracovania a uznáme oprávnenosť Vašej žiadosti, budeme o výmaze/zmene/obmedzení (1) spracovania osobných údajov informovať všetkých príjemcov, ktorým boli Vaše osobné údaje sprístupnené, s výnimkou prípadov, kedy by to bolo nemožné alebo by to vyžadovalo neprimerané úsilie

Ak žiadate o výkon práva na výmaz, práva na obmedzenie spracovania alebo práva vzniesť námietku, uveďte, prosím, zdôvodnenie Vašej žiadosti. Ak tak neurobíte, nemôže byť vašej žiadosti vyhovené.

Je nutné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou!
Povolené sú len prílohy vo formáte JPG, PNG, ODT, PDF, DOC a DOCX!
Zadané meno nie je validné
Zadané priezvisko nie je validné
Zadaný email nemá platný formát!